Moshe Feldenkrais

“What I´m after isn´t flexible bodies but flexible brains.
What I´m after is to restore each person to their human dignity”
Moshe Feldenkrais

moshe1Moshe Feldenkrais (1902-1984) var vetenskapsman och fysiker. Han inspirerades av judo och andra österländska kampsporter.  Bakgrunden till att han började utveckla metoden Feldenkrais var att han själv hade skadat ett knä  och det var dåliga odds vid en operation. Med sin bakgrund som forskare  ville han inte operera sig med bara 50% chans till att han skulle kunna gå och använda sitt knä. Han tänkte att det måste finnas något annat han kunde göra för att bli bättre.

Moshe Feldenkrais  grundade metoden som baseras på  omfattande kunskaper i anatomi, neurologi och ingående studier av människans utvecklingsfaser.  Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt. Genom att fokusera på känslan och upplevelsen av rörelsen kan nervsystemet utveckla  funktioner och samband med individens rörelsesystem. Idag benäms detta även som sensomotorisk träning.

Moshe levde ett aktivt liv och var verksam fram till sin död. Han hade bla utbildningar i USA och Israel. Under hans sista år kom människor från många delar av världen till hans praktik i Israel för individuella behandlingar, sk Funktionell Integrering.