Feldenkrais© information

Genom Feldenkrais© lär du dig hur du kan få dina muskler att slappna av och hur du använder din kropp på ett effektivt sätt.  I Feldenkrais arbetar du med rörelsesekvenser där processen påminner om det lilla barnets experimenterande sätt att lära. 

Feldenkraispedagogik ger dig redskap för ett livslångt lärande, att lära sig lära igen.  Feldenkraispedagogik grundar sig på Neurovetenskap där man pratar om hjärnans plasticitet eller formbarhet , dvs nervsystemets förmåga att förändras. 

Rörelsesinnet, det kinestetiska sinnet,  ger hjärnan information om rörelserna via skelett, muskler och ledband så att vi kan orientera oss och samordna våra rörelser. Det sensoriska sinnet ger information i form av inre bilder.

Det finns rörelse i allt vi gör, men också när vi tänker, upplever känslor, när vi ser och när vi hör.  Därför handlar det inte bara om att bli medveten om hur du rör dig, utan om att bli medveten om alla delar i en handling, hur du tänker, känner, och hur du förnimmer med dina sinnen.

Resultatet blir ofta en effektivare hållning där du kan röra dig med mindre ansträngning, bättre koordinationsförmåga och balans, enklare andning.  Målet är att du kan utföra det du vill på ett enklare sätt, tex springa, gympa, yoga…

Metoden förmedlas både enskilt och i grupp. Jag arbetar med Feldenkrais utifrån ett friskvårdande perspektiv. Det handlar om ett lärande.

Grupp lektionerna kallas Medvetenhet Genom Rörelse.

På ett lekfullt sätt blir du guidad steg för steg i rörelsen, som ofta sker i liggande på golvet,. Du utför rörelserna utifrån dina förutsättningar utan att värdera om det är bra eller dåligt.

Ofta förekommer rörelser som inte hör till vårt vanemässiga rörelsemönster. Det är för att ge din hjärna och nervsystemet ny input och utmaningar. Lärandet sker både på ett medvetet och omedvetet plan ( organiskt lärande).

Feldenkrais innehåller ingen stretching eller maxuttag av rörelsen. Tvärtom guidas du att leta efter det enkla och att göra rörelserna med lite kraft. Du blir inte svettig och behöver inte vara vältränad för att göra feldenkrais.

Lektionerna har olika tema, men hela kroppen får vara med. 

Ha på dig sköna kläder som ger rörelsefrihet. Gärna en varm tröja och sockar då man ibland kan bli frusen.

Se under kurser för mer info när du kan prova.

Enskild lektion: Funktionell Integrering som Friskvård.

Feldenkraispedagogen arbetar med dig i någon liggande position där du kan vila bekvämt. FI utförs på en bred brits.  Med lätt beröring utan att det gör ont vägleder Feldenkraispedagogen dig med varsamma rörelser och medveten guidning.

Dina önskemål om vad du vill utföra enklare eller minska spänningar styr inriktningen på lektionen. Efteråt brukar kroppen kännas skönt avspänd som efter en massage.

Kostnad enskilda lektioner:  Första lektionen 850  kr, 90 min   efterföljande lektioner 750 kr, 70 min.
Erbjuds i Tibro och Skövde vid efterfrågan.