Funktionell integrering

De individuella lektionerna kallas Funktionell Integrering.  Du bli guidad att hitta enklare rörelsemönster med syfte att klara av en rörelse/ tex fritidsaktivitet på ett bättre sätt.
Positionerna kan vara i sittande eller liggande i en position du vilar bekvämt. Ha gärna mjuka kläder på dig.  Efter lektionen känner du ofta att du står med en annan hållning,  bättre balans, att det går lättare att röra sig.  Att bli medveten om skillnader och rörelsealternativ är viktigt för att utvecklas.

Dina önskemål om vad du vill förbättra styr innehållet. .  Jag ger dig också  tips på vad du kan göra själv hemma för att behålla smidighet och förbättra förmågor,  tex i en fritidsaktivitet.

Att förändra vanor tar tid
Feldenkrais är inget ”quickfix”. Du behöver ofta tid för att förändra vanor, speciellt om du varit skadad en längre tid och förändrat ditt rörelsemönster.  Det handlar om att du och din hjärna ska lära något nytt, eller återinföra en vana som du kanske haft tidigare när du var barn.  Övning ger färdighet,  Vår hjärna är fantastisk som alltid kan utvecklas och lära sig nya saker.