Feldenkrais® information

Genom Feldenkrais® lär du dig hur du kan få dina muskler att slappna av och hur du använder din kropp på ett effektivt sätt.

Golfbanan Frösön
Golfbanan Frösön